ETAŽA 1 Nova zgrada

OZNAKA STANA OZNAKA STANA  POVRŠINA  STATUS TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
 Stan 1 dvosoban 44.96 m2

Slobodan

Stan 2 dvosoban  36.91 m2 Slobodan
Stan 3 trosoban 55.47 m2 Slobodan
Stan 4 dvosoban 37.48 m2 Prodan
Stan 5 dvosoban  35.23 m2 Prodan
Stan 6 trosoban 55.58 m2 Slobodan
Stan 7 dvosoban 38.31 m2 Slobodan

ETAŽA 2 Nova zgrada

OZNAKA STANA OZNAKA STANA  POVRŠINA  STATUS TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE
 Stan 8 dvosoban 44.96 m2

Prodan

Stan 9 dvosoban  36.91 m2 Prodan
Stan 10 trosoban 55.47 m2 Slobodan
Stan 11 dvosoban 37.48 m2 Prodan
Stan 12 dvosoban  35.23 m2 Slobodan
Stan 13 trosoban 55.58 m2 Prodan
Stan 14 dvosoban 38.31 m2 Slobodan

ETAŽA 3 Nova zgrada

Stan 15 dvosoban  36.91 m2 Prodan
Stan 16 trosoban 55.48 m2 Prodan
Stan 17 dvosoban 37.48 m2 Rezervisan
Stan 18 dvosoban  35.23 m2 Slobodan
Stan 19 jednosoban 26.48 m2 Slobodan
Stan 20   88.05 m2 Slobodan

nina

na vrh